Home

Pracownia Badań Komunikacji Medialnej / Research Center for Mobile Communication

 

ul. Szturmowa 4
02-678 Warszawa
m-com.iksi@uw.edu.pl
www.m-com.iksi.uw.edu.pl